EFT Norges Terapeututdanning - kursinnhold

Kursinnhold

Vi gjør oppmerksom på at kursinnholdet kan bli justert i forhold til bekrivelsen nedenfor. Dette vil i tilfelle bli annonsert i god tid før kursstart.


EFT Norges terapeututdanning er trolig den mest omfattende opplæringen i EFT i Norge. I tillegg til en solid opplæring i EFT, vil du også få innføring i noen av de andre energipsykologiske teknikkene som finnes.

Undervisning tilsvarende 60 undervisningstimer fordelt på 6 weekend-samlinger over et skoleår.

Praksis bestående av 60 dokumenterte behandlinger. Minst 20  av behandlingene må være dokumentert vellykkede. Arbeid med praksis er regnet til ca. 120 timer.

Hver student må selv motta minst 5 EFT-behandlinger à 1 time av en terapeut godkjent av EFT Norge. Disse behandlingene blir gitt til rabattert pris, kr 400,- pr behandling. Behandlingene kan foregå via Skype, telefon Face-time el.l.

Litteratur-  og nettstudium regnes til minst 100 timer.

Innhold i de forskjellige samlingene (mindre endringer kan forekomme):

Første samling:

 • Teorien bak EFT
 • Grunnoppskriften til EFT, samt ekstra bankepunkt og bankerutiner
 • Hvordan benytte enkel EFT på angst, fobier, traumer og smerter
 • Hvordan benytte enkel EFT på fysiske plager og ulike former for avhengighet, som sigaretter, sjokolade, potetgull, vin eller shopping, etc.
 • Hvordan avdekke detaljer i problemer for å oppnå bedre og mer varige resultater
 • Om å være spesifikk
 • EFT-triaden
 • SUD-skalaen, et redskap for testing
 • Terapeutisk allianse og redskaper for endringsvurdering
 • Å avdekke spesifikke hendelser
 • Bordmetaforen: Bordplater og bordbein
 • Forell historien: EFTs arbeidshest
 • Personlig Freds prosedyre

Det blir gitt tid til egen trening, samt demonstrasjoner.

Meld deg på EFT terapeututdanning  her!


Andre samling:

 • Filmteknikken
 • Traumer uten Tårer
 • På jakt etter smerten – for dypere lindring
 • Kognitive skift – endring av trossystem
 • Vanlige utfordringer med EFT
 • Å understreke ordene – oppnå større styrke med EFT når det trengs
 • Avanserte testeteknikker


Det blir gitt tid til egen trening, samt demonstrasjoner.

Meld deg på EFT terapeututdanning  her!


Tredje samling

 • Refleksjon over egen praksis
 • Konseptet "Soria Moria"
 • Sammenhengen mellom "Skrifta på veggen" og "Bordmetaforen"


Det blir gitt tid til egen trening, samt demonstrasjoner.

Meld deg på EFT terapeututdanning  her!


Fjerde samling

 • Refleksjon over egen praksis
 • Lov om alternativ behandling og etikk
 • Betydning av Detektivarbeid


Det blir gitt tid til egen trening, samt demonstrasjoner.

Meld deg på EFT terapeututdanning  her!


Femte samling

 • Refleksjon over egen praksis
 • Om språket i EFT og tilpasning av oppsettet
 • Om bruk av positivt språk og affirmasjoner
 • Om reformuleringer


Det blir gitt tid til egen trening, samt demonstrasjoner.

Meld deg på EFT terapeututdanning  her!


Sjette samling

 • Refleksjon over egen praksis
 • Bruk av intuisjon - hvordan utvikle egen intuisjon?
 • "Gull og Gråstein" som metode for utvikling av intuisjon
 • EFT og alvorlige sykdommer
 • EFT ved  slanking og avhengighet
 • Veien Videre og repetisjon

Det blir gitt tid til egen trening, samt demonstrasjoner.

Meld deg på EFT terapeututdanning  her!EFT Norge, 9. januar 2017

Frode Steinset,

Kursansvarlig

EFT Norge © 2014

All kopiering fra denne hjemmesiden er forbudt uten spesiell tillatelse.