EFT Terapeututdanning

EFT Terapeututdanning

Om du ønsker å benytte EFT som terapeut, vil EFT Norge sin terapeututdanning gi deg et godt grunnlag for å gi dine klienter en faglig forsvarlig behandling.

Her er en tilbakemelding fra en av årets  elever, Marit Korshamn:

Dersom du går rundt og vurderer å ta EFT utdannelse, kan jeg anbefale EFT Norge og Frode Steinset sin utdanning på det varmeste.

 

Det er en fornøyelse å være student hos Frode Steinset, som er en kunnskapsrik, dyktig og inspirerende mentor.

 

Han formidler EFT-kunnskapene på er engasjerende, spennende og lett tilgjengelig måte, både teoretisk og i praksis.

 

Som person er Frode Steinset både varm og empatisk, og han anvender både intuisjon og humor for å nå inn til sine studenter.

 

Jeg som til daglig jobber som hypnoterapeut, har stor nytte av å bruke EFT i min praksis, og resultatene er målbare.

 

EFT er en svært effektiv metode, og endelig har jeg funnet redskapen jeg tidligere har savnet i min praksis.

 

Marit Korshamn,

www.hypnoterapien.no


 

I september 2018 starter vi ny utdanning som EFT-terapeut, EFT Norge i  Oslo.

 

Undervisningen blir lagt til 6 weekend-samlinger:

1. samling: 5 - 6. september

2. samling: 17 -18. oktober

3. samling: 28-29. november

4. samling: 16 - 17. januar 2021

5. samling:  13 -14.  mars

6. samling: 8 - 9. mai


Les mer om innholdet i hver samling her.

Forkunnskaper

Du bør ha engelskkunnskaper tilsvarende Grunnkurs Videregående skole.


Innhold

Undervisning tilsvarende 72 undervisningstimer fordelt på 6 weekend-samlinger over et skoleår.

Praksis bestående av 60 dokumenterte behandlinger. Minst 15 av behandlingene må være dokumentert med behandlingsrapporter. Resten av behandlingene dokumenteres ved dato for behandling og en kort beskrivelse av tema for behandlingen. Arbeid med praksis er regnet til ca. 120 timer.

Hver student må selv motta minst 5 EFT-behandlinger à 1 time av en terapeut godkjent av EFT Norge. Behandlingene kan foregå via Skype, telefon Face-time el.l. Dette kommer i tillegg til kursavgiften.

Litteratur-  og nettstudium regnes til minst 100 timer.


Praksisrapport

I forbindelse med praksis må studentene skrive behandlingsisrapporter. Rapportene skal dokumentere den faglige og personlige utviklingen som terapeut. Dokumentasjon på behandlingene blir en vesentlig del av rapportene, men de skal også inneholde refleksjoner rundt pensum og undervisning. Arbeid med rapporten regnes til minst 60 timer.


Samarbeid

Det forutsettes at studentene samarbeider om stoffet, enten ved å møtes fysisk eller over internett. Samlet samarbeid forutsettes å være minst 40 timer.

Utdanningen avsluttes med hjemmeeksamen.


Krav til bestått kurs:

  1. Deltakelse på alle samlingene
  2. Bestått nettbasert test etter hver samling
  3. Mottatt minst fem EFT-behandlinger selv
  4. Utført minst 60 klientbehandlinger, levert og fått godkjent praksisrapport


Kursavgift

Kursavgiften er 34.000 kroner.  Kursavgiften innbetales senest 14 dager før kursstart.

Mot et tillegg på 5 % kan kursavgiften deles i 10  avdrag - hvert på 3.570 kroner - som innbetales med 1 måneds mellomrom, det første senest 14 dager før kursstart.


Bindende påmelding til EFT Norge sin terapeututdanning her

 


Frode Steinset   er daglig leder for EFT Norge og står for det aller meste av undervisningen i EFT.


Frode Steinset har også det faglige og pedagogiske ansvaret for andre kurs som blir arrangert av EFT Norge.


Anbefaling

An-Magritt Riise, sykepleier


Jeg kan på det varmeste anbefale EFT-terapeut-utdanningen gjennom

EFT-Norge.


Som student 2015/2016 er jeg svært takknemlig for den tryggheten innen EFT som opplæringen har gitt meg dette skoleåret.


Frode Steinset gir med sin egen grundige faglige forankring i faget EFT,

brede bakgrunn fra egen praksis, og dyktighet som lærer og veileder et solid fundament for utøvelse i egen praksis som EFT- terapeut.


Vennlig hilsen An-Magritt Riise

EFT Norge © 2014

All kopiering fra denne hjemmesiden er forbudt uten spesiell tillatelse.