Om EFT Norge

Om EFT Norge

EFT Norge ble dannet i 2003  og har som sitt fremste formål å spre kunnskap om EFT.

Dette gjør vi ut fra en overbevisning om at EFT er en behandlingsform som kan gi hvert enkelt menneske et redskap som  kan  lindre fysiske og psykiske smerter på en rask og skånsom måte, uten bivirkninger av noe slag. Vårt håp er at EFT skal bli  en naturlig del av  folks liv, et hjelpemiddel for bedre helse og livskvalitet. Vi håper EFT skal bli en like naturlig del av folks liv som Norgesplaster er det i de tusen hjem.

Vi har, gjennom flere års praktisk erfaring, lært at EFT virkelig kan gjøre en forskjell.

EFT Norge © 2014

All kopiering fra denne hjemmesiden er forbudt uten spesiell tillatelse.