Hjem

Velkommen til EFT Norge

Vi ønsker å bringe ut kunnskaper om Emotional Freedom Techniques eller EFT slik at enda flere får anledning til å bli kjent denne utrolig effektive behandlingsteknikken. EFT er mest benyttet blant alternative terapeuter, men også stadig flere psykologer og leger tar i bruk metoden.  Etter hvert har det også kommet en del forskningsbasert kunnskap om EFT.

EFT er en behandlingsteknikk som går ut på at du banker forsiktig på noen beroligende punkter på kroppen, samtidig som du retter oppmerksomheten mot problemet, en vond tanke, en vond følelse, fysisk smerte el.l.

Stadig flere har også erfart at EFT er til god hjelp ved forbedring av prestasjoner i jobb, skole, idrett eller annet. I tilfeller der en har mentale sperrer som hindrer framgang, vil EFT kunne hjelpe til med å fjerne disse. Derfor benytter også mange coacher EFT som et av sine arbeidsverktøy.Føler du deg Fanget av vonde Følelser eller Fysiske plager? 

Bank lett på punktene du ser på bildet nedenfor mens du retter oppmerksomheten på problemet. 

Begynn med "karatepunktet" og fortsett fra toppen av hodet og videre nedover. Bank lett på hvert punkt med fingertuppene 5-10 ganger på hvert punkt noen runder, og kanskje følelsene roer seg. 

Lykke til!


Årskurs i EFT

Om du virkelig ønsker å gå i dybden med EFT for personlig vekst og utvikling, samt å lære EFT slik at du kan bruke EFT som terapeut, anbefaler vi at du melder deg på vår terapeututdanning.


Ønsker du å delta på nettbasert gruppeterapi?

Om du sliter med følelsesmessige problemer og ønsker å delta på webinar der vi sammen oppnår felles fordeler ved å dele erfaringer mens vi benytter EFT, er du velkommen til å delta på vårt nye terapitilbud.
EFT Norge © 2014

All kopiering fra denne hjemmesiden er forbudt uten spesiell tillatelse.