Våre kurs

Student of Gary Craig's Official EFT instruction at emofree.com

EFT Norges kurstilbud

EFT Norge har arrangert kurs i EFT og andre energipsykologiske behandlingsmetoder siden 2003. Vi legger vekt på at våre kurs holder et høyt faglig og pedagogisk nivå.

Våre kurs i EFT bygger strengt på Gary Craigs publikasjoner, og vi har siden starten hatt et nært samarbeid med Gary Craig, bl.a. ved å oversette hans EFT-manual til norsk. Denne manualen har nå Gary Craig trukket tilbake fordi den ikke lenger er i samsvar med den utviklingen EFT har hatt. Vi distribuerer derfor ikke lenger denne manualen.

Gary Craig har nå utarbeidet nytt undervisnigsmateriell i EFT, og vi har også oversatt dette arbeidet til norsk. Oversettelsene vil bli publisert på Gry Craigs hjemmesider..

Vi har også laget undertekster til alle videoeksmplene i hans nye opplæringsmateriell.

 

Våre kurs spenner fra korte innføringskurs i EFT over over en eller to dager, til en grundig terapeututdanning over et år. Vi tør påstå at vår terapeututdanning er den mest omfattende EFT-utdanning som finnes i Norge.

 

Vi ønsker deg velkommen til kurs hos oss!

 

 

EFT Norge © 2014

All kopiering fra denne hjemmesiden er forbudt uten spesiell tillatelse.

Learn EFT (tapping) from founder Gary Craig

Alle våre EFT-kurs bygger på det siste innen kvalitetssikret EFT-opplæring.