Om EFT Norge

Student of Gary Craig's Official EFT instruction at emofree.com

Om EFT Norge

EFT Norge ble dannet i 2003 og har som sitt fremste formål å spre kunnskap om EFT.

Dette gjør vi ut fra en overbevisning om at EFT er en behandlingsform som kan gi hvert enkelt menneske et redskap som kan lindre fysiske og psykiske smerter på en rask og skånsom måte, uten bivirkninger av noe slag. Vårt håp er at EFT skal bli en naturlig del av folks liv, et hjelpemiddel for bedre helse og livskvalitet. Vi håper EFT skal bli en like naturlig del av folks liv som Norgesplaster er det i de tusen hjem.

Vi har, gjennom flere års praktisk erfaring, lært at EFT virkelig kan gjøre en forskjell.

Se Gary Craigs egen forklaring på EFT

Videoen til høyre viser Gary Craigs egen forklaring på EFT.

Når du åpner lenken til videoen, kommer du samtidig til Gary Craigs offisielle nettside, og der kan du gratis hente materiell om EFT. Dette er det samme materiellet som EFT Norge bygger sine kurs på.

Learn EFT (tapping) from founder Gary Craig

EFT Norge © 2014

All kopiering fra denne hjemmesiden er forbudt uten spesiell tillatelse.