Forskningsresultater

Student of Gary Craig's Official EFT instruction at emofree.com

Forskning på EFT

EFT er verdens mest utbredte teknikk blant de forskjellige variantene av energipsykologi (EP).

Siden EFT Norge i tillegg til vår kursvirksomhet også tilbyr behandling, er vi bundet av Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom.

I følge denne forskriften skal alternative terapeuter være forsiktig med å henvise til forskningsresultater, da dette kan gi skinn av at behandlingen kan ha effekt:

 

I markedsføringssammenheng vil det som hovedregel ikke være adgang til å innta eller gjengi uttalelser, anbefalinger eller konklusjoner fra fagtidsskrifter, forskningsinstitusjoner, forskningsprosjekter eller andre kilder som omhandler behandleren eller den enkelte behandlingsform. Bruk av slike kilder med et autoritativt preg vil av forbrukeren lett kunne oppfattes som påstander om effekt, og i så fall vil markedsføringen være i strid med forskriften. Som eksempel på slik markedsføring som lett vil være i strid med forskriften kan det vises til påstander av typen: «Forskningsstudie X indikerer at behandlingsform A er effektiv mot lidelse/sykdom...», «Et forskningsprosjekt ved universitet/høgskole Y har påvist merkbar bedring i pasientens plager ved bruk av behandlingsform B ...», «En studie publisert i fagtidsskrift Z støtter tidligere antagelser om at behandlingsformen C vil medføre raskere behandling/tilheling av diagnose/sykdom ...», «Langvarig bruk av behandlingsform D ved amerikanske sykehus indikerer/har vist at behandlingsformen er gunstig i forhold til diagnose/sykdom Æ.».

 

På våre kurs gir vi en orientering om det vi kjenner til av forskningsresultater på EFT.

 

Frode Steinset

EFT Norge

 

 

 

EFT Norge © 2014

All kopiering fra denne hjemmesiden er forbudt uten spesiell tillatelse.