Behandling

Student of Gary Craig's Official EFT instruction at emofree.com

Ønsker du veiledning, behandling eller coaching?

Vilkår:

 • Avbestilling/endring av timer må skje minst 1 døgn i forveien.
 • Ved uteblivelse der det ikke er gitt beskjed, anses timen som benyttet etter 15 minutter.
 • Behandling skjer etter Lov om alternativ behandling.

 

Ønsker du å prøve Optimal EFT - den aller siste og mest avanserte utvikling av EFT?

Optimal EFT er en behandling som er mer spirituell enn tradisjonell EFT. I stedet for å banke på beroligende punkter, henter vi krefter fra en universell, helende kraft ("Den usynlige terapeut") - en universell kjærlighet som vi alle er en del av. Etter hvert som vi lærer hvordan vi kan hente fram denne kraften, virker denne behandlingen ofte både dypere og raskere enn tradisjonell EFT banketeknikker.

Frode Steinset tilbyr behandling med både tradisjonell EFT med banking og Optimal EFT. Mange klienter synes det er flott å kombinere metodene.

 

Lørdager eller i løpet av uka på ettermiddag/kveldstid er det mulig å få individuell behandling i Oslo (Unity senter, Møllergata 23).

Det er også mulig å få konsultasjon via telefon, Skype eller Facetime. Slik blir vi lettere tilgjengelig for flere, og du kan få veiledning mens du er hjemme hos deg selv.

 

Å få veiledning eller behandling hjemme har en rekke fordeler:

 • Du oppholder deg et sted du er kjent og føler deg trygg
 • Du sparer tid ved at du slipper å bruke ekstra tid på å reise til veilederen
 • Du sparer penger på å reise til veilederen. Om du bor langt borte, kan dette fort bli vesentlige utgifter.
 • Ofte kan du få veiledning akkurat når det passer deg best og du trenger det mest, f.eks. ettermiddag/kveld
 • Veiledningen er tilgjengelig for deg, uansett hvor du bor.

 

EFT-behandling over telefon eller internett er ofte mye enklere og mer behagelig enn tilsvarende veiledning på et kontor som kanskje ligger et godt stykke fra ditt hjem.

Lang reisetid til en erfaren EFT-terapeut er den viktigste grunnen folk oppgir for å ønske behandling via telefon eller internett. Da sparer de både tid og penger på å komme seg til veileder og hjem igjen. EFT-veiledning over telefon eller internett kan gi vesentlige besparelser i tid og penger.

 

For noen kan det også være enklere å snakke om ubehagelige eller personlige tema over telefon/internett enn ansikt til ansikt.

Noen tema kan oppleves som pinlige fordi de er private og intime. EFT-veiledning over telefon gir deg en unik mulighet til å føle deg beskyttet i ditt eget private hjem, noe som kan oppleves vanskeligere på et fremmed kontor. Dermed blir det også enklere å bringe samtalen inn på vanskelige tema.

 

Mange føler seg bundet av negative tankemønstre og vonde følelser. Med EFT kan du løse de vonde knutene og slippe fri.

Noen ganger kan slike vonde følelser, som ofte stammer fra tidligere opplevelser, komme i veien slik at en taper livskvalitet og lykke. Andre ganger kan livskvaliteten bli redusert fordi en på grunn av negative følelser ikke orker å delta i de sosiale sammenhengene en ønsker - f.eks. vil flyskrekk kunne føre til at en ikke orker å dra på de feriene en ønsker. Mange sliter også med å endre vaner, slanke seg eller slutte å røyke.

Slik kan du føle deg fanget av egne følelser, at du har tapt din frihet - frihet til å velge, frihet til å oppleve glede, trygget, kjærlighet.

Fordi det er en nøye sammenheng mellom vårt følelsesliv og vår fysiske helse, benyttes EFT i forbindelse med lindring av fysiske plager. Vi tror at uløste, emosjonelle problemer er viktige bidragsytere til mange fysiske sykdommer og plager. Ved å løse de emosjonelle problemene vil kroppen styrke sine ressurser til å lege seg selv.

 

Praktisk informasjon:

Individuell veiledning eller behandling med EFT banketeknikker eller Optimal EFT bestilles over telefon 924 11 968 eller ved å ta kontakt via mail eller kontaktskjema.

 • En time veiledning eller behandling i Oslo: kr 1.160,-
 • En dobbelttime i Oslo: kr 2.120,-
 • Tre dobbelttimer i Oslo: kr 5.490,-
 • En time veiledning eller behandling via Skype/Facetime: kr 960,-
 • 5 timer veiledning eller behandling (pakke) via Skype/Facetime: kr 4.100,-

Betaling:

Du vil få faktura via epost når timen er bestilt. Fakturaen forfaller til betaling innen første behandlingstime. Ved behandling på Unity senter er det også mulig å betale kontant eller med VIPPS.

 

Fyll ut skjemaet nedenfor, og vi tar kontakt.

 
 
På Skype / Facetime
Ved personlig frammøte, Møllergt. 23, Oslo
 
 

EFT Norge © 2014

All kopiering fra denne hjemmesiden er forbudt uten spesiell tillatelse.

Om du føler deg bundet av negative følelser, kan EFT-veiledning være til god hjelp for deg.