Gruppeterapi

Student of Gary Craig's Official EFT instruction at emofree.com

Webinar: EFT i gruppe

Ønsker du større frihet i eget liv?

Ønsker du bedre selvtillit i møte med andre?

Ønsker du å få større kontroll over uvaner og trang?

Ønsker du å gi slipp på smerten fra vonde minner?

Da kan EFT i gruppe være noe for deg!

 

Oppstart torsdag 5. april kl 18.00

Gjennom deltakelse i et webinar kan du dra nytte av de felles fordelene en slik gruppe gir.

 

Dra nytte av Felles Fordeler

Ved å følge med på behandlingen til en av de andre medlemmene samtidig som du selv utfører de samme handlingene - enten ved tradisjonell EFT banketeknikker eller bruk av Optimal EFT, vil du kunne oppleve at dine egne problemer også blir mindre. Gary Craig kaller denne formen for behandling "Borrowing Benefits".

 

Når du deltar i et slikt EFT-webinar, kan du velge om du selv ønsker å få behandling eller om du bare vil observere mer passivt. Hvem som får behandlig går på omgang.

 

En annen fordel er at prisen kan bli vesentlig lavere enn ved individuell behandling.

 

Hvordan foregår det?

Selve webinaret vil bli ledet av Frode Steinset som har lang erfaring i bruk av EFT. Frode vil lede den enkelte ved å stille relevante spørsmål og vise hvordan en banker når en benytter tradisjonell EFT Banketeknikker, og han vil lede prosessen med å invitere Den Usynlige terapeut når vi benytter Optimal EFT.

De som ikke får direkte behandling, velger ut et spesifikt problem de selv ønsker å løse. Gjennom å følge behandlingen som blir gitt, vil de som ser på jobbe indirekte og mer eller mindre ubevisst med problemet de selv har valgt. Metodikken som gjør dette effektivt, vil bli forklart hver gang.

 

Du må selv ta ansvar for dine følelser!

Terapeuten vil - så langt det er mulig - gjøre behandlingene så skånsomme som mulig, slik at en unngår å oppleve altfor sterke følelser. Likevel er det viktig å være klar over at en noen ganger kan oppleve at en kommer så tett på vonde følelser at det kan føles ubehagelig, f.eks. ved at de problemene det jobbes med ligner så mye på egne opplevelser at en får opp sterke minner. Husk da at det er mulig å ta en pause fra behandlingen og komme tilbake når du føler deg roligere. Dette gjelder særlig når du ser på og ikke selv får behandling, da er det ikke mulig for terapeuten å ha oversikt over andre enn den som blir behandlet.

 

Ikke tilbud for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi vil understreke at webinaret IKKE er tenkt for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Så hvis du mistenker at du lider av alvorlige psykiske problemer eller har en alvorlig psykisk/psykiatrisk diagnose, så er ikke dette et egnet tilbud.

 

Taushetsplikt

Husk også at deltakelse i en gruppe som dette medfører at du vil kunne høre svært private opplevelser, og noen ganger vil kanskje du også gjerne dele opplevelser av privat karakter. Derfor vil alle som melder seg på også måtte erklære at de aksepterer full taushetsplikt og ikke deler videre noe av det de får høre fra andre deltakere. Men selv om alle deltakerne har taushetsplikt, er det den enkelte sitt ansvar å vurdere hva som blir delt. Hvis du har opplevelser som er så private at det er vanskelig å fortelle om de i gruppe, er det mulig å få benytte innfallsvinkler som gjør at det er mulig å holde selve opplevelsene privat. Det er også mulig å få individuelle behandlinger.

 

Når og hvor foregår behandlingen?

Tilbudet om nettbasert EFT i gruppe blir lagt opp slik at det er samlinger en gang annenhver torsdag kl 18 og varer 1 time. Vi vil benytte kommunikasjonsprogrammet ZOOM som er et veldig bra program for gruppemøter via internett.

 

Du vil trenge normalt god internettforbindelse, enten via mobil eller bredbånd, og du kan benytte mobiltelefon, nettbrett eller PC m/mikrofon og nettkamera.

 

En dag eller to før hvert møte vil du få en epost med lenke til møtet. Ved å klikke på den lenken vil du komme til møtet. Om det ikke passer for deg å delta på et møte, er det OK. Da blir du bare med på neste.

 

Påmelding:

Du melder deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Der velger du også hvor mange møter du vil være med på. Husk å markere at du aksepterer taushetsplikt.

 

Påmeldingen er bindende.

 

 
 
 
 
 
1 gang. Pris: kr 600
3 ganger. Pris: kr. 1.500
5 ganger. Pris: kr. 2.000
10 ganger. Pris: kr. 3.000
 
Jeg erklærer at jeg ikke lider av noen alvorlige psykiske lidelser. Jeg har heller ingen alvorlig psykisk/psykiatrisk diagnose. Jeg er inneforstått med at deltakelse på webinaret ikke kan erstatte behandling tilrådd av lege eller annet offentlig godkjent helsepersonell.
 
Jeg erklærer at jeg aksepterer full taushetsplikt som deltaker i Nettbasert EFT-terapi. Jeg erklærer at jeg ikke under noen omstendighet vil fortelle videre til andre noe som kan avsløre identiteten til andre deltakere eller noe av det deltakere har fortalt på møtene.
 
 

EFT Norge © 2014

All kopiering fra denne hjemmesiden er forbudt uten spesiell tillatelse.