Hjem

Student of Gary Craig's Official EFT instruction at emofree.com

EFT Norge © 2014

All kopiering fra denne hjemmesiden er forbudt uten spesiell tillatelse.

Velkommen til EFT Norge

Frode Steinset, EFT Norge

Vi ønsker å bringe ut kunnskaper om Emotional Freedom Techniques eller EFT slik at enda flere får anledning til å bli kjent denne utrolig effektive behandlingsteknikken. EFT er mest benyttet blant alternative terapeuter, men også stadig flere psykologer og leger tar i bruk metoden. Etter hvert har det også kommet en del forskningsbasert kunnskap om EFT.

EFT er en behandlingsteknikk som går ut på at du banker forsiktig på noen beroligende punkter på kroppen, samtidig som du retter oppmerksomheten mot problemet, en vond tanke, en vond følelse, fysisk smerte el.l.

Stadig flere har også erfart at EFT er til god hjelp ved forbedring av prestasjoner i jobb, skole, idrett eller annet. I tilfeller der en har mentale sperrer som hindrer framgang, vil EFT kunne hjelpe til med å fjerne disse. Derfor benytter også mange coacher EFT som et av sine arbeidsverktøy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkel instruksjon om EFT

Fanget av Følelser eller Fysiske plager?

Er du sliten og mangler overskudd?

Føler du deg nedstemt eller engstelig?

 

Prøv oppskriften nedenfor, og kanskje du vil føle deg bedre!

Om du ønsker en grundigere innføring i EFT, anbefaler vi EFT Grunnkurs.

Bildet viser de mest vanlige behandlingspunktene i EFT. Punktene behandles ved at du banker lett med fingrene på punktene, samtidig som du tenker på problemet.

 

Her får du en oppskrift på hvordan du selv kan forsøke EFT.

Fokuser tankene på et problem, en opplevelse el.l. som det er vondt å tenke på. Legg merke til hvilken følelse du har, hvor i kroppen den sitter, og hvor sterk den er.

Gi problemet et navn, f. eks. Høydeskrekk.

Bank på "Karatepunktet" samtidig som du gjentar tre ganger:

 

"Selv om jeg har Høydeskrekk (bruk ditt navn på problemet), aksepterer jeg meg selv fullt og helt."

 

Bank deretter på hvert av de andre punktene fra toppen av hodet og nedover, samtidig som du gjentar navnet på problemet ved hvert punkt. Du skal banke ca. 7 ganger på hvert punkt.

 

Når du har vært gjennom en runde, kjenner du etter om følelsen har forandret seg.

Kjør så mange runder som nødvendig for å få den vonde følelsen bort.

Lykke til!

EFT Norge har siden 2003 gitt tilbud om kurs i EFT. I løpet av denne tiden har EFT utviklet seg en god del, ikke minst i form av at det har vokst fram utallige varianter av EFT.

EFT Norge har valgt å legge vår opplæring så tett opp til hvordan EFT's grunnlegger, Gary Craig, forklarer EFT. Derfor baserer vi også all vår opplæring på Gary Craigs eget undervisningsmateriell. Dette ligger tilgjengelig på hans hjemmeside.

 

Årskurs i EFT

Om du virkelig ønsker å gå i dybden med EFT for personlig vekst og utvikling, samt å lære EFT slik at du kan bruke EFT som terapeut, anbefaler vi at du melder deg på vår terapeututdanning.

 

Ønsker du å delta på nettbasert gruppeterapi?

Om du sliter med følelsesmessige problemer og ønsker å delta på webinar der vi sammen oppnår felles fordeler ved å dele erfaringer mens vi benytter EFT, er du velkommen til å delta på vårt nye terapitilbud.